English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Legitymacja wystawiona przez dowódcę 37 Pułku Piechoty Ziemi Łęczyckiej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Kutnie, pułkownika Jerzego Trojanowskiego."]