English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = Zawiera fotografię jeńców i więźniów zamku Celle pod Hanowerem \(siedzą od lewej\: w I rzędzie Szczepan Ciechowiak z Młodzieszyna i Antoni Huk z Pińska, II rząd Karol Fabian, Karol Rybacki redaktor \"Łowiczanina\", Karol Hettlinger z Warszawy, Wiktor Czajewski, Adam Grabowski z Płocka, Władysław Tarczyński, Ryszard Paszke, Zygmunt Łychowski z Podola, stoją Mikołaj Białecki i Wilhelm Sznajder z Łodzi\) \- ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej.]