English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię jeńców i więźniów zamku Celle pod Hanowerem z lat 1915-1917 (w drugim rzędzie od dołu siedzą: trzeci Wiktor Czajewski z Łodzi, czwarty, Władysław Tarczyński, piąty Karol Rybacki, nad W. Czajewskim stoi Wiktor Ambroziewicz) - ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej."]