English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię jeńców armii rosyjskiej i więźniów osadzonych w obozie w Havelbergu (Niemcy) z roku 1915 (w ostatnim rzędzie, piąty od lewej Karol Fabian) - ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej."]