English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię jeńców armii rosyjskiej i więźniów osadzonych w Celle (Niemcy) z roku 1916 (w drugim rzędzie od dołu, drugi od lewej Karol Rybacki, dalej Jan Szyszko, Wiktor Ambroziewicz, NN, Wiktor Gajewski, Ryszard Paszke) ) - ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej."]