English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię jeńców armii rosyjskiej i więźniów osadzonych na zamku w Celle (Niemcy) z roku 1916 (pierwszy z lewej siedzi Ryszard Paszke, nad nim Wiktor Czajewski, z prawej siedzi Karol Hettlinger) - ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej."]