English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię Karola Augusta Fabiana (siedzi 6 w drugim rzędzie od lewej), architekta, przedsiębiorcy budowlanego, komendanta Ochotniczej Straży Pożarnej, jeńca obozu w Havelbergu i zamku Celle pod Hanowerem z lat 1915-1917 - ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej"]