English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię Emila Balcera, żołnierza armii rosyjskiej - jeńca obozu w Havelbergu i zamku Celle pod Hanowerem z lat 1915-1917 - ze zbiorów s. Ewy Teresy Godlewskiej."]