English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.04.01.1908 r. w Budzyniu, syn Józefa i Małgorzaty, urzędnik cukrowni, zamieszkały w Dobrzelinie"]