English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.10.1881 r. w Kutnie, córka Andrzeja i Pauliny z Nowakowskich, zamieszkała w Kutnie"]