English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.10.1868 r. w Koseminie powiecie sierpeckim, syn Maksyma Bartłomieja i Emilii Różańskiej, pochodzenie szlacheckie, administrator rolny, zamieszkały w folwarku Turzynów"]