English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.06.1883 r. we wsi Ostrowąs gmina Straszewo, córka Bolesława i Kazimiery z Modlińskich, pochodzenie włościańskie, zamieszkała w folwarku Oporów"]