English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.04.1869 r. w Ostrowach, syn Macieja i Ludwiki Prackiej, pochodzenie szlacheckie, dyrektor Cukrowni Tomczyn?, zamieszkały w gminie Oporów"]