English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.04.1863 r. w Żychlinie, córka Ignacego i Justyny z Konarzewskich, pochodzenie miejskie, zamieszkała w fabryce „Konstancja”"]