English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.02.1887 r. we wsi Mieleszyn, córka Władysława i Marianny z Malatyńskich, pochodzenie mieszczańskie, nauczycielka prywatna, zamieszkała w Woli Raciborowskiej"]