English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.03.01.1893 r. w Kaznowie, powiat Turek, syn Stanisława i Anny Orzechowskiej, właściciel majątku ziemskiego"]