English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.02.11.1884 r. w Warszawie, córka Gabryiela i Anny z Pniewskich, pochodzenie szlacheckie, nauczycielka szkoły powszechnej, zamieszkała w Ostrowach"]