English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.02.04.1897 r. w Krośniewicach, syn Józefa i Franciszki Matczak, pochodzenie włościańskie, młynarz, zamieszkały w Krośniewicach"]