English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.02.03.1906 r. w Bruggen – Szwajcaria, córka Marcina Leontine Charlotte Goyet, zamieszkała w Krzewiu"]