English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.02.03.1889 r. we wsi Ossowie, syn Feliksa i Józefy z Waszkiewiczów, pochodzenie gminne, rzeźnik, zamieszkały Wierzbie"]