English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.02.03.1871 r. we wsi Krzyżanów, syn Walentego i Ewy Bartczak, pochodzenie włościańskie, handlowiec, zamieszkały w Krzyżanowie"]