English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.12.1897 r. w Lisiewicach, córka Piotra i Marianny Szymczak, pochodzenie włościańskie, zamieszkała w Lisiewicach"]