English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur. 01.12.1884 r. w Płocku, syn Aleksandra i Kazimiery Boruckiej, pochodzenie mieszczańskie, iżynier, zamieszkały w Kutnie Fabryka „Kraj”, ul Szosowa"]