English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Title = "Verordnung. [Inc.:] Das Benehmen der Zivilbevökerung gibt Anlas zu Beanstandungen, es wird daher Folgendes angeordnet: [...] : Kutno, 23 listopada 1939 = Zarządzenie. [Inc:] Ponieważ zachowanie się ludności cywilnej daje powód do zarzutów, zarządza się co następuje: [...]"]