English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Jan Czerniec (trzeci od lewej), plutonowy K.u.k. Marschbataillon des I.R. 10 IV Kompagnie Armii Austro-Węgier, żołnierz 10 pułku piechoty, a następnie 37 pp, z którym w 1921 r. przybył do Kutna"]