English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Apolinary Weselskii, ur. w 1893 r. w Bastowej Rudni woj. żytomierskie na Kresach I Rzeczypospolitej, zesłany do Kazachstanu w 1936 r."]