English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Antoni Matyszkiewicz powstaniec śląski, funkcjonariusz Policji Państwowej, jeniec obozu NKWD w Ostaszkowie, zamordowany wiosną 1940 r."]