English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "13.04.1895 r. w Dudkach, syn Wawrzyńca i Józefy Łuczak, pochodzenie włościańskie, książkowy, zamieszkały w Józefowie"]