English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = ", ur.07.10.1874 r. w miejscowości Human, córka Gustawa i Franciszki z Eljasiewiczów, pochodzenie szlacheckie, zamieszkała w Konstancji"]