English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = Mottem cytat z kazania ks. Jerzego Popiełuszki\: \"Orły to wolne ptaki, bo szybuję wysoko, a nie pełzają po ziemi\"]