English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Kazimierz Kierzkowski, żołnierz Legionów Polskich, major Wojska Polskiego, w 1939 r. założyciel Organizacji Orła Białego, zaginął w czasie transportu z niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz–Birkenau do Mauthausen–Gusen"]