English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Feliks Siłuszek, w 1921 r. członek zarządu Komendy Wojsk Powstańczych Górnego Śląska, wiceprezydent miasta Sosnowiec"]