English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię córki dr. Antoniego Troczewskiego Heleny Pique ze zbiorów MiPBP w Kutnie - kolekcja Henryka Lesiaka."]