English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.10.1888 r. we wsi Jabłonowo, syn Jana i Marianny, technik dyplomowany, zamieszkały w Cukrowni „Marja” w Sójkach"]