English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.07.1898 r. w Oporowie, córka Leona i Walerii, urzędniczka, zamieszkała w Cukrowni Tomczyn"]