English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.07.1875 r. w Kutnie, córka Jakuba i Joanny Rycińskiej, pochodzenie mieszczańskie, zamieszkała w Kutnie"]