English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.04.1905 r. w Ozorkowie, córka Gustawa i Franciszki, zamieszkała w folwarku Drzewoszki"]