English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.01.1881r. w Warszawie, córka Romana i Heleny z Poszków, pochodzenie mieszczańskie, zamieszkała w Krośniewicach"]