English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Na fotografii pierwszy z lewej Józef Szymianiak, po 17.09.1939 r. jeniec obozu NKWD w Ostaszkowie, zamordowany wiosną 1940 r."]