English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Na fotografii od lewej: Scholastyka Zaremba (żona Władysława, chrzestnego Kazimierza Ciążeli), Jan Ciążela, Stefania Ciążela, NN, NN; u dołu Zbigniew Zaremba, Kazimierz Ciążela, NN"]