English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Zawiera fotografię córek dr. Antoniego Troczewskiego, Zofii Witkowskiej oraz Heleny Pique, ze zbiorów MiPBP w Kutnie - kolekcja Henryka Lesiaka."]