English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "W czarnym kapeluszu Stefania Dercz, przed nią córka Bożenna, z prawej Powstaniec Styczniowy"]