English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "Na fotografii rodzina Weselskich zesłana do Kazachstanu w 1936 r. z Bastowej Rudni, woj. żytomierskie na Kresach I Rzeczypospolitej."]