English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.05.1896 r. w Warszawie, syn Franciszka Michała i Romany z Wyganowskich, pochodzenie szlacheckie, inżynier, zamieszkały w Polskich Zakładach Elektrycznych „Brown Beveri” Sp. Akc. w Żychlinie"]