English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.01.01.1890 r. we wsi Blizin, syn Mieczysława i Jadwigii Plichtów, pochodzenie szlacheckie, ziemianin, zamieszkały w Krzyżanówku"]