English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.07.12.1906 r. we Włocławku, syn Antoniego i Kazimiery z Szymańskich, student Politechniki Gdańskiej"]