English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.07.06.1898 r. w Piotrogrodzie, córka Romana i Anny, pochodzenie szlacheckie, nauczycielka, zamieszkała w majątku Siemianów"]