English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.06.11.1855 r., Zelewice (Austria), syn Józefa i Elżbiety, mechanik, zamieszkały w Konstancji"]