English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = "ur.04.08.1850 r. we wsi Olszewka, syn Karola i Julianny, kasjer w cukrowni Ostrowy, zamieszkały w Cukrowni Ostrowy"]