English   polski  
 

dLibra Digital Library

English   polski  

Narrow by attributes

Narrow by collections

Search results

Publications that matched query:
[Comments = ".1884 r. w Ponętowie, [właściciel majątku Głogowa]"]